Zwroty

PRAWO OSTĄPIENIA OD UMOWY (Zwrot towaru)

Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od jej zawarcia.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa TORPOL jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

pocztą na adres korespondencyjny TORPOL,
przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: shop@torpol.com,
przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza zwrotu,

W przypadku zwrotu towaru, Klient odsyła towar na swój koszt na adres korespondencyjny TORPOL, nie później niż 7 dni od poinformowania TORPOL o chęci zwrotu towaru.
Zwrot należności zostanie dokonany nie później niż 14 dni od otrzymania informacji o chęci zwrotu towaru, w taki sam sposób, w jaki towar został opłacony.
TORPOL może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanego Towaru.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:

– zamówień personalizowanych i szytych na miarę;

– rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia [np. określone produkty spożywcze];

– rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu [np. niektóre towary medyczne, kosmetyki];

Reklamacje

Każda rzecz kupiona w Sklepie Internetowym może być reklamowana z tytułu rękojmi w ciągu roku od wydania.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
Odstąpić od umowy,
Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
Żądać usunięcia wady,
Nie można złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny lub żądać odstąpienia od umowy, jeśli towar był już wymieniany lub naprawiany.
Istnieje możliwość reklamacji lub zwrotu tylko części zakupionych towarów.
W celu złożenia Reklamacji Towaru, Klient dostarczy na swój koszt wadliwy TOWAR na adres korespondencyjny wskazany w „kontakt i dane firmy”, wraz z dopiskiem „Reklamacja”. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
Przed wysłaniem wadliwego Towaru, Klient zgłosi reklamację mailowo lub na piśmie załączając formularz reklamacyjny.
TORPOL rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od otrzymania wadliwego towaru.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, TORPOL wymieni towar na nowy, naprawi wadę lub zwróci należność za towar.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, klient zostanie poinformowany mailowo, na adres podany przy składaniu zamówienia, a towar odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.
Odstąpienie od Umowy sprzedaży jest możliwe wyłącznie w przypadku wady istotnej.

Wzór formularza odstąpienia od umowy/zwrotu towaru znajduje się tutaj.

Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się tutaj.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w regulaminie.

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0